Inn på Tunet

Kolnesgården er godkjent “Inn på tunet” tilbyder. Vi har tilbud om arbeidstrening og alternativ skoledag. Inn på tunet er tilrettelagt og kvalitetssikrede velferdtjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

innpatunet1 5
Torvald er hesten som brukes i “Inn på Tunet”-sammenheng.
dsc_0428_web
F
lotte smykker laget av brukerne står
til salgs her på gården.